Bruno, sjömätare

Bruno arbetar som sjömätare på Peab Marin. Att vara sjömätare på Peab innebär att konsultera Peabs projekt och kunder i Sverige med inmätningar av sjöbotten och marina konstruktioner. Vanligt förekommande projekt är muddringsarbeten, hamnjobb och sjöledningar. Avdelningen arbetar utefter Sjöfartsverkets och Transportstyrelsen krav på FSIS-44 avseende sjömätning med multibeam och klarramning. Typiska produkter som genereras utifrån mätdata är batymetriska ritningar, terrängmodeller, rapporter och volymberäkningar.

Jag var med och startade upp sjömätningsavdelningen på Peab Marin och det har varit väldigt roligt att se den växa fram. Vi är i dagsläget involverade i ett antal hamnjobb i Peabs regi och fler och fler upptäcker oss både internt och externt. Jobbet erbjuder stor variation av projekt och det passar mig perfekt att kombinera kontorsarbete med fältarbete. Jag arbetar också med utvecklande av avdelningen, anbudsarbete och ekonomifrågor. Att arbeta som ”in-house” sjömätare på Peab är väldigt roligt och utvecklande då det erbjuder en större förståelse och insyn i projekten till skillnad från tidigare då jag arbetat på externt konsultföretag. Bra egenskaper för mitt jobb är att vara noggrann, uppfinningsrik, flexibel, engagerad och affärsmässig.