Yvonne, entreprenadingenjör

Yvonne arbetar som entreprenadingenjör och säkerhetsansvarig på Peab Marin. Jobbet innebär att se till att Peab Marin följer de lagar och krav som ställs på de egna fartygen och pråmarna. Med många spännande projekt, som till exempel att bygga och reparera under vatten, eller att vara delaktig med båtresurser i Stockholms event, är arbetsuppgifterna många gånger väldigt varierande.

"Vi har många spännande och annorlunda projekt på Peab Marin. Vi bygger och reparerar under vatten och vi är ofta delaktiga med båtresurser i många av Stockholms event. Mitt arbete kan innefatta allt från förfrågningar till varv, ekonomi, uppföljning, men också ett nära samarbete med befälhavare och myndigheter. Jag stöttar också organisationen med anbudsarbete eller framtagande av entreprenaddokumentation i våra projekt. Vi har många projekt igång samtidigt och ett tätt samarbete mellan avdelningarna. Därför tycker jag att bra egenskaper för mitt jobb är att vara flexibel, en bra lagspelare med personligt engagemang och att vara affärsmässig."