Belysningsanläggningar Södermalm

I detta ramavtal ingick följande arbeten inom Södermalms stadsdelsförvaltning parkförvaltningen:

  • underhåll och felsökning av befintliga belysnings-anläggningar längs parkvägar, bollplaner lekparker mm
  • nyinstallation av fundament, stolpar och elskåp
  • seriebyte av ljuskällor enligt angiven tidsintervall
  • framtagning och utveckling av reinvesteringsplaner i samråd med beställaren
  • i samråd med beställare deltagit i arbetet med att ta fram energieffektiv gatubelysning
  • rapportering  sker i beställarens egna underhållssystem
  • beredskaps/jour.
Omfattning
Drift/underhåll belysning, Södermalm Stadsdelsförvaltn.
Utförandetid
2010 – pågår
Kontraktssumma
500 000 kr/år
Kund
Södermalm Stadsdelsförvaltn.
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontakt

Johan Björk

Arbetschef

Telefon: 0707-70 73 32

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.