Reparation av kontreforer - Västerås hamn

Västerås hamn är en viktig knutpunkt för transporter i Mälardalen och Bergslagen då väg-och järnvägsnätet är hårt belastat. Miljökraven har blivit större och kraven på alternativa transportlösningar ett måste. Vid en besiktning i Västerås hamn upptäcktes skador på pelares skydd (kontreforer) som bär upp valv och kaj. Peab Marin har fick det omfattande uppdraget att förstärka 45 stycken kontreforer och krönbalk längs den 270 meter långa kajsektionen.

Projektets omfattning:

Reparationen av 45 stycken  kontreforer, inklusive isskydd. Innefattande vattenbilning, armering, formning, samt borrning av stag både över och under vatten. Reparation av krönbalk 230 meter.

Dagvattenledningar och dagvattenbrunnar har monterat på kajen, 200 meter ledning har hängts upp i kajens tvärbalkar. Reparation av pollare och rivning av oljepipeline 130 meter. Reparation av bro med brospann 10 meter inne på ex klassat område.

Omfattning
Vattenbilning, rivning och betongarbeten ovan och under vatten.
Utförandetid
2016 - 2018
Entreprenadsumma
45,5 Mkr
Kund
Västerås Stad
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.