Betong- och markarbeten

Med stor vana och bred kunskap utför vi anläggnings- och underhållsarbeten i och invid vattnet, vår styrka är det nära samarbete med vår dyk- och sjöavdelning.

Våra uppdrag är oftast placerade i Stockholm och Mälardaren men förekommer också utanför regionen. Då vi geografiskt täcker en stor region och har egna resurser kan vi bemanna de flesta projekten med egen personal. Vi har stor erfarenhet av tekniskt avancerade projekt, både stora och små. Exempelvis arbeten i; bergtunnlar, på airside inne på Bromma och Arlanda flygplats, lägga stora överföringsledningar, sjöledningar med mera. Vi har byggt järnvägsspår mellan Kallhäll och Barkarby, vi utför även finplaneringar i innerstadsmiljö.

Peab Marin, som är en del av Peab Anläggning, har mycket lång erfarenhet från grundläggning av kajer och broar, både vid nykonstruktion och renovering. Vi är behjälpliga i samband med projektering. Vår maskinpark är anpassade för olika uppdrag, som till exempel:

  • rivningsarbeten
  • spontning och pålning i vatten. 
  • byggnation och underhåll av kajer, bryggor mm
  • sjöledningar.

En stor fördel är att vi utför arbeten med egna båtar, pontoner, sjötekniker och dykare.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.