Dykeriarbeten

Dykavdelningen utför alla former av anläggningsarbeten och specialentreprenader i anslutning till vatten. Vi samarbetar tätt med Peabs övriga avdelningar och kan därför erbjuda en flexibel helhetslösning för stora som små uppdrag.

Exempelvis inspektion, reparation, underhåll och nykonstruktion av konstruktioner såväl ovan som under vattenytan. 

Tack vare våra mobila enheter kan vi utföra rikstäck­ande arbeten.

Vi utför tjänster som:

  • reparation och underhåll i och under vatten- rensgaller, framtagning av underhållsplan
  • besiktning och inspektion, ledningar, intagstorn, NDT
  • foto/video dokumentation, sker oftast i kombi­nation med inspektion eller slutdokumentation
  • arbeten i kontaminerad miljö - reningsverk, oljehamnar, cisterner osv
  • anläggningsarbeten - krönbalk, dykdalber, ledverk, ledningsläggning, nedspolning av vikter eller kablar, stålarbe­ten osv.

 Hamnanläggningar:

  • sjömärken - prickar, fyrar, sjömärken, utläggning osv
  • bärgning
  • pontonhamnar och bryggor, pirer
  • konsultation och underhållsplaner av pågå­ende och planerade arbeten.

Vår personal har lång erfarenhet och uppfyller de kravutbildningar som krävs, vi följer lagkraven enligt AFS:2010:16 Dykeriarbeten. Dyklagen är alltid sammansatta av tre dykare för ökad säkerhet och effektivitet. Vi strävar ständigt efter att förbättra arbetsmiljön med säker utrustning och rutiner.

Vi utför uppdrag åt kunder som till exempel kommuner, stadsdelsförvaltningar, statliga verk , myndigheter, båtklubbar, rederier, byggbolag med uppdrag nära/i vatten.

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.