Dykeriarbeten

Dykavdelningen utför alla former av anläggningsarbeten och specialentreprenader i anslutning till vatten. Det nära samarbetet med interna avdelningar ger oss bredd att lösa - och utföra stora som små uppdrag.

Exempelvis inspektion, reparation, underhåll och nykonstruktion av konstruktioner såväl ovan som under vattenytan. Vi samarbetar tätt med våra interna avdelningar sjö, anläggning, el, mekanik och stål, därför kan vi erbjuda en flexibel helhetslösning utefter kundens förfrågan för både stora och små kunder.

Tack vare våra mobila enheter kan vi utföra rikstäck­ande arbeten.

Vi utför tjänster som:

  • reparation och underhåll i och under vatten- rensgaller, framtagning av underhållsplan
  • besiktning och inspektion - ledningar, intagstorn, NDT
  • foto/video dokumentation- sker oftast i kombi­nation med inspektion eller slutdokumentation
  • arbeten i kontaminerad miljö - reningsverk, oljehamnar, cisterner osv
  • anläggningsarbeten - krönbalk, dykdalber, ledverk, ledningsläggning, nedspolning, stålarbe­ten osv.

 Hamnanläggningar:

  • sjömärken - prickar, fyrar, sjömärken, utläggning osv
  • bärgning
  • pontonhamnar och bryggor, pirer
  • konsultation och underhållsplaner av pågå­ende och planerade arbeten.

 Vår personal har mångårig erfarenhet och innehar kravutbildningar, vi följer lagkraven enligt AFS:2010:16 Dykeriarbeten. Dyklagen är alltid sammansatta av tre dykare för ökad säkerhet och effektivitet och vi strävar ständigt efter att förbättra arbetsmiljön med säker utrustning och rutiner.

Vi utför uppdrag åt kunder som till exempel kommuner, stadsdelsförvaltningar, statliga verk , myndigheter, båtklubbar, rederier, byggbolag med uppdrag nära/i vatten.

Utvalda referensarbeten

Strömkajen
För att säkerställa vattendjupet för sjötrafiken utför Peab Marins dykare tillsammans med sjöavdelningen muddring- och sprängning i strömmen mellan Strömkajen och Skeppsbron.

Bulbskydd, Vikings Västra läge
Vikings västra hamnläge behövde anpassas för nya större båtar. I projektet arbetade ett dyklag med att spränga cirka  20 m3 berg och gjuta två fun­dament under vatten.

Kontakt

Robert Hedin

Platschef - dyk

Telefon: 0707-70 73 30
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.