Stål-, smide- och mekanikarbeten

Certifierade svetsare och mekaniker med mångårig erfarenhet av branschen utför stålbyggnadstjänster på land och i marin miljö.

Vi tillhandahåller stålbyggnadstjänster på land och i marin miljö, så som service och underhåll, bygg-/konstsmide, konstruktionslösningar, uppgraderingar av befintliga anläggningar. Vi har kapacitet för tillverkning och våra montörer är certifierade svetsare. Våra svetsare och mekaniker har mångårig erfarenhet av branschen och har genom växlande arbetsuppgifter erhållit ett mycket brett kunskapsområde.

Vi utför tjänster inom områdena:

Mekanik, service och underhåll på anläggningar som till exempel:

  • landgångar, hydrauliska ramper, fasta ramper, slussar, avtappningsluckor, grindar, plattformar, fendrar och övrig förtöjningsutrustning.

Vi utför också större slussportrenoveringar och vi kan erbjuda besiktning inklusive inspektion av stålkonstruktioner både under vatten och på land (OFP/NDT).

Vi kan erbjuda assistans och organisering av tunga lyft, skrotning och demontering av stålkonstruktioner.

Byggsmide:

  • vi tillverkar nya broar och ramper, byggsmides anläggningar, landgångar, plattformar, bryggor, klaffar, skärmtak, räcken, grindar, lekplatser och gräskantsräcke.

Vi arbetar för att ligga i framkant med kompetensutveckling av våra medarbetare för att följa marknadens förfrågningar. Vår mekanik/stål avdelning följer kraven enligt SS-EN1090, TR-stål/N där både svetsansvarig respektive svetsande arbetsförmän innehar IWS-kompetens.

Vi utför uppdrag åt kunder som till exempel kommuner, Stockholms Hamnar, Trafikkontoret, SL, rederier, större byggbolag med flera.

Utvalda referensarbeten

Bulbskydd, Viking Västra läge
Ett nytt bulbskydd bestående av 50 ton stål och 12 ton betong tillverkades och monterades.

Lidingöbron
Arbetet omfattade i huvudsak inventering, tillståndsbedömning och renovering av befintliga maskin- och styrdelar i klaffbro på Gamla Lidingöbron.

Djurgårdsfärjan
Djurgårdsfärjans läge behövde flyttas på grund av att slussen byggs om. Projektet innebar flytt och ombyggnad av ponton i samarbete med Peab Marins alla avdelningar.

Kontakt

Mikael Eriksson

Projektchef - el, stål, smide och mekanik

Telefon: 0733-37 58 58
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.