Betong- och markarbeten

Med stor vana och bred kunskap utför vi anläggnings- och underhållsarbeten i och invid vatten. Vår styrka är det nära samarbetet med vår dyk- och sjöavdelning.

Vi har lång och bred erfarenhet av både stora och små tekniskt avancerade anläggnings- och underhållsarbeten i sjönära miljö. Det kan vara grundläggning av kajer och broar, både vid nykonstruktion och renovering. Vi är behjälpliga i samband med projektering. Styrkan ligger i det nära samarbetet med vår dyk- och sjöavdelning.

Uppdrag inom bergtunnlar, kajer, dykdalber, överföringsledningar och sjöledningar utför vi ofta. Vår anläggningsdel har en god vana att jobba i såväl innerstadsmiljö med hänsyn till boende, trafik och buller till att jobba ute på öar i skärgården. Huvudsakligen bemannar vi projekten med egen personal och egna resurser. Vi arbetar främst i Stockholm och Mälardalen men även i övriga Sverige där vi samverkar med Peab lokalt.

Vi arbetar med uppdrag som till exempel:

  • Rivningsarbeten
  • spontning och pålning i vatten
  • byggnation och underhåll av kajer och bryggor
  • sjöledningar.