Är du sugen på nytt jobb?

Här finns alla lediga tjänster inom Peabkoncernen just nu.

Läs mer här

Aktuellt

Sjöledning Trollhättan

Peab har fått uppdraget att projektera anläggningen av en ny råvattenledning om cirka fyra kilometer till det nya vattenverket i Trollhättan. Beställare är Trollhättan Energi.

Slussen i Södertälje

Södertälje sluss ska byggas om och Slussbron ska ersättas med en ny öppningsbar bro. Slussportarna ska bytas ut och slussen kommer att bli både längre och bredare. I arbetet ingår även att bygga nya driftlokaler för slussverksamheten och anlägga nya gator vid sidan av kanalen. Peab Marin är på plats och utför sjömätning.

Ny kaj i Hargshamn

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kaj i Hargshamn i Östhammars kommun. Beställare är Hargs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 135 miljoner svenska kronor.

Scandinavian Tugowners standardvillkor

Om inget annat är avtalat utförs samtliga uppdrag enligt tillämpliga bestämmelser i Scandinavian Tugowners standardvillkor av år 1959, reviderade år 1974 och 1985 som återfinns på vår hemsida. 

Scandinavian Tugowners standardvillkor