Vill du bli en av oss?

Hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär.

Läs mer här

Aktuellt

Slussholmen i Åkers kanal rustas

Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om sluss, reglerdamm och fiskvandringsled på Slussholmen i Åkers kanal. Utöver restauration kommer gångpassager, bryggor och sittytor förbättras.

Upprustning av Köpings hamn

I Köpings hamn har vi fått uppdraget att muddra och omhänderta muddermassor åt Köpings kommun. Kontraktssumman uppgår till 170 miljoner svenska kronor.

Kartläggning sjöbotten - multibeam

Nu utför vi på Peab Marin även sjömätning med multibeamekolod. Våra erfarna sjömätare erbjuder en helhetslösning med allt från undersökning, inmätning, projekteringsledning och utförande till slutdokumentation.

Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Om inget annat är avtalat utförs samtliga uppdrag enligt tillämpliga bestämmelser i Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser, NSAB 2015, som återfinns på vår hemsida. NSAB 2015 innehåller bestämmelser om bl.a. begränsning av vårt ansvar, reklamation och preskription av fordringar.

NSAB 2015

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.