Är du sugen på nytt jobb?

Här finns alla lediga tjänster inom Peabkoncernen just nu.

Läs mer här

Aktuellt

Slussen i Södertälje

Södertälje sluss ska byggas om och Slussbron ska ersättas med en ny öppningsbar bro. Slussportarna ska bytas ut och slussen kommer att bli både längre och bredare. I arbetet ingår även att bygga nya driftlokaler för slussverksamheten och anlägga nya gator vid sidan av kanalen.

Ny kaj i Hargs hamn

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kaj i Hargs hamn i Östhammars kommun. Beställare är Hargs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 125 miljoner svenska kronor.

Norra Lagnö-Tynningö

Vi har nu påbörjat arbetet med att bredda Lagnövägen på Norra Lagnö och Tynningövägen på Tynningö i anslutning till färjelägena. Vi kommer även utföra muddring för att öka djupmarginalen åt vägfärjorna. Med ett större djup förbättras säkerheten och färjelägets tillgänglighet vid låga vattenstånd. 

Scandinavian Tugowners standardvillkor

Om inget annat är avtalat utförs samtliga uppdrag enligt tillämpliga bestämmelser i Scandinavian Tugowners standardvillkor av år 1959, reviderade år 1974 och 1985 som återfinns på vår hemsida. 

Scandinavian Tugowners standardvillkor