Är du sugen på nytt jobb?

Här finns alla lediga tjänster inom Peabkoncernen just nu.

Läs mer här

Aktuellt

Norra Lagnö-Tynningö

Vi har nu påbörjat arbetet med att bredda Lagnövägen på Norra Lagnö och Tynningövägen på Tynningö i anslutning till färjelägena. Vi kommer även utföra muddring för att öka djupmarginalen åt vägfärjorna. Med ett större djup förbättras säkerheten och färjelägets tillgänglighet vid låga vattenstånd. 

Trailerbart mätfartyg

Sjömätning på väg - nu har vi ett trailerbart mätfartyg "Echo". Echo är anpassad för kustnära sjömätning och bottenundersökningar.

Slussholmen i Åkers kanal rustas

Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om sluss, reglerdamm och fiskvandringsled på Slussholmen i Åkers kanal. Utöver restauration kommer gångpassager, bryggor och sittytor förbättras.

Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Om inget annat är avtalat utförs samtliga uppdrag enligt tillämpliga bestämmelser i Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser, NSAB 2015, som återfinns på vår hemsida. NSAB 2015 innehåller bestämmelser om bl.a. begränsning av vårt ansvar, reklamation och preskription av fordringar.

NSAB 2015

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.