Aktuellt

Tryckavloppsledning Riddarfjärden

Sjöförläggning av två stycken 1000 PE på en sträcka av 630 meter tvärs över Riddarfjärden. Schakt och förläggning av två stycken 1000 PE tryckspilledningar på totalt cirka 265 meter på Norr Mälarstrand samt Söder Mälarstrand. Arbetet korsar intilliggande vägbanor och innebär öppning av kaj på båda sidor. Förläggning av 50 meter 200 PP spillvatt...

Västerås hamn

Objektet innebär muddring och stabilisering inom Västerås hamn och är ett av delprojekten som ingår i Mälarprojektet. Projektet omfattar fördjupning och breddning av farleden med början från Södertälje sluss och in till hamnarna i Köping och Västerås.

Lovön

Ny huvudvattenledning V1000 i stål mellan Hässelby och Ekerö, 1300m lång. Ledning läggs på ok som monteras mellan pålpar, cirka 1 meter ovanför botten. Landfästen schaktas fram inom spont.

Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Om inget annat är avtalat utförs samtliga uppdrag enligt tillämpliga bestämmelser i Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser, NSAB 2015, som återfinns på vår hemsida. NSAB 2015 innehåller bestämmelser om bl.a. begränsning av vårt ansvar, reklamation och preskription av fordringar.

NSAB 2015

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.