Om Peab Marin

Peab Marin är det ledande marina bolaget i Stockholm och Mälardalen. Vi utför service, underhåll och marina entreprenader. Med en tydlig ansvarsfördelning säkerställer vi att de lagar och krav som åligger oss följs.

Peabs styrka är att vi kan erbjuda våra kunder en komplett entreprenad inom samma bolag;

  • Förundersökning, vi utför bland annat dyk- och geotekniska undersökningar.
  • Projektering, med våra erfarna projekteringsledare kan vi styra projektören med fokus på tekniskt hållbara lösningar som vi sedan utför till rätt kostnad.
  • Egna resurser, vi har egna dykare, båtar, pontoner, pråmar och mudderverk.
  • Produktion, i samma organisation finns Peab Anläggning AB som utför alla former av projekt och entreprenader, vilket ger en optimal möjlighet för ett lyckat projekt med god kvalitet och arbetsmiljö till rätt pris.
  • Service och underhåll, vår marina drift- och serviceavdelning kan efter projektavslut kontrollera och sköta om anläggningen.

Verksamhet 
Peab Marin är en verksamhet inom Peab­koncernen som arbetar med sjö, dyk och anläggning. Med egna sjötekniker, dykare och anläggare utför vi uppdrag åt statliga verk, kommuner, båtklubbar, stiftelser och privatpersoner. Vi har en stor bredd och uppdragen skiftar, från små uppdrag till stora entreprenader. Vanligt förekommande uppdrag är:

  • inspektion, filmning och provtagning
  • pontoner för etableringar, transporter och olika event
  • ledningsarbeten, från mindre kablar till stora sjöledningar i både stål och plast
  • muddringar med egna mudderverk och pråmar
  • anläggningsarbeten, erosionsskydd, kajer, dykdalber och bryggor.

Affärsidé

Peab Marin är det självklara valet för sjönära tjänster inom sjö, mark och anläggning. 

Vi är certifierade och har en tydlig struktur med en tydlig ansvarsfördelning från vår redare och Designated Person (säkerhetsansvarig) till våra befälhavare. De vet vilka krav vi har på oss och säkerställer att vår flotta är kontrollerad innan vi utför ett arbete. Vårt sätt att arbeta tydligt och effektivt skapar mervärde för dig som kund. 

Med vår certifiering ISO 9001 och ISO 14001 åligger det oss att halvårsvis utföra avstämningar av vår verksamhet för att ständigt säkerställa att verksamheten lever upp till kraven och förbättrar vårt arbete.

Hållbart samhällsbyggande

Peabs strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att när det gäller hållbarhet fokuserar vi inte bara på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör - från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen, till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i.

Peabs definition av hållbart samhällsbyggande.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Peab är ISO-certifierad inom kvalitet och miljö, vad det gäller arbetsmiljö följer vi kraven enligt OHSAS 18001:2007.

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.