Om Peab Marin

Peab Marin är en av regionens ledande service- och underhållsföretag för hamnar och rederier inom Stockholm- och Mälarregionen. Vår inriktning är sjöledning, kajer, bryggor, pråmar, pontoner, bogsering och sjötransport.

Verksamhet 
Peab Marin är en verksamhet inom Peab­koncernen som arbetar med sjö, dyk och anläggning. Med egna sjötekniker, dykare och anläggare utför vi uppdrag åt statliga verk, kommuner, båtklubbar, stiftelser och privatpersoner.

Produktion
Vi har en stor bredd och uppdragen skiftar, från små uppdrag till stora entreprenader. Vanligt förekommande uppdrag är:

  • inspektion, filmning och provtagning
  • pontoner för etableringar, transporter och olika event
  • sjöledningar, från mindre kablar till stora sjöledningar i både stål och plast
  • muddringar med egna mudderverk och pråmar
  • anläggningsjobb, erosionsskydd, kajer och bryggor.

 

Affärsidé

Peab Marin är det självklara valet av servicebolag för sjönära tjänster inom sjö, mekanik, mark och anläggning. 

Vårt sätt att arbeta är tydligt, effektivt samt efterfrågat och skapar mervärde för dig som kund. För att vara framgångsrika gentemot våra kunder skall vi vara en säker och kompetent entreprenör som inger förtroende och som satsar på en kostnadseffektiv verksamhet.

Hänsyn till miljön skall ingå som en viktig del i vår verksamhet. För att vara framgångsrika gentemot personalen skall vi skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö, lönande och utvecklande arbetsuppgifter samt ett delegerat arbetssätt. Vi håller tider, kostnader och kvalitet och vi kan tillhandahålla våra tjänster med kort varsel.

Hållbart samhällsbyggande

Peabs strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att när det gäller hållbarhet fokuserar vi inte bara på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör - från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen, till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i.

Peabs definition av hållbart samhällsbyggande.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Peab är ISO-certifierad inom kvalitet och miljö, vad det gäller arbetsmiljö följer vi kraven enligt OHSAS 18001:2007.

Hantering av dina personuppgifter

2018 började den nya personuppgiftsförordning GDPR att gälla. GDPR innebär att du som individ får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används. 

Det är viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På Peabs hemsida kan du läsa mer om hur vi på Peab eller något av koncernens bolag behandlar dina personuppgifter.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.