Peab Marin

Peab Marin är det ledande marina bolaget i Stockholm och Mälardalen. Vi utför service, underhåll och marina entreprenader. Med en tydlig ansvarsfördelning säkerställer vi att de lagar och krav som åligger oss följs.

Peab Marin ingår i Peabkoncernen och är det självklara valet för sjönära tjänster inom sjö, mark och anläggning. Med egna sjötekniker, sjömätare, dykare och anläggare utför vi uppdrag åt statliga verk, kommuner, båtklubbar, stiftelser och privatpersoner. Uppdragen skiftar från små till stora entreprenader.

Peab Marin har sitt ursprung i Hamnförvaltningen som bildades 1909. 1990 bildas Stockholm Hamnentreprenad som senare bolagiseras och köps upp av Peab 2008. 2017 byter vi namn till Peab Marin och verksamheten drivs sedan dess i Peab Anläggning AB. Vi har med andra ord lång erfarenhet av sjöverksamhet.

Vi erbjuder dig som kund en komplett entreprenad:

  • Förundersökning - vi utför bland annat dyk- och geotekniska undersökningar.
  • Projektering - med våra erfarna projekteringsledare kan vi styra projektören med fokus på tekniskt hållbara lösningar som vi sedan utför till rätt kostnad.
  • Egna resurser - vi har egna dykare, båtar, pontoner, pråmar och mudderverk.
  • Produktion - vi tillhör Peab Anläggning AB som utför alla former av anläggningsprojekt och entreprenader, vilket ger optimal möjlighet för ett lyckat projekt med god kvalitet och arbetsmiljö till rätt pris.
  • Service och underhåll - vår marina drift- och serviceavdelning kan efter projektavslut kontrollera och sköta om anläggningen.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Peab Anläggning AB är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hållbart samhällsbyggande

I Peab arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till det vi kallar för ett Närproducerat samhällsbygge. Några av våra viktigaste hållbarhetsmål på koncernnivå är visionen om noll allvarliga olyckor och våra tre miljömål. Läs mer om hållbart samhällsbyggande här.

Bilder ur ett arbetsmiljöperspektiv

Peab tar arbetsmiljöfrågor på stort allvar och arbetar systematiskt för att skapa säkra arbetsplatser.

Det finns variationer gällande vilken säkerhetsutrustning som används beroende på vilka regler som gäller nationellt och på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

På varje arbetsplats görs alltid riskbedömning innan eventuella undantag beslutas.

Personer på bild i Peabs tryckta och digitala kanaler bär personlig säkerhetsutrustning enligt de krav för aktuell verksamhet, arbetsplats och land som gällde vid fototillfället. Kraven kan ha ändrats därefter.

Hantering av dina personuppgifter

GDPR innebär att du som individ får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används. 

Det är viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På Peabs hemsida kan du läsa mer om hur vi på Peab eller något av koncernens bolag behandlar dina personuppgifter.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.