Sjömätning

Klicka på respektive utrustning för ytterligare information.

Mätfartyg Echo

Trailerbart mätfartyg anpassat för kustnära sjömätning och undersökningar.

Multibeamekolod

Högklassigt kompakt och portabelt multibeamsystem som enkelt kan monteras på olika fartyg.

Laserscanner

Högklassig kompakt och portabel laserscanner för inmätning av marina konstruktioner.