Projekt

Skeppsholmen

Ett spännande projekt med många moment med syfte att säkerställa stabiliteten på kaj och markytor inom ett nationalstadparksområde. Det var viktigt att bevara det historiska värdet och att promenadstråket för allmänheten säkerställdes. Projektet krävde stor försiktighet vid schaktning och ett tätt samarbete med marinarkeologer då det i tidigt sk...

Omfattning
Rivning av befintlig trädäck, ny bakåtförankrad betongkaj med trädäck
Utförandetid
2017 – 2018
Kund
Statens fastighetsverk
Kontraktssumma
25 mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Catalina Brygga

Den befintliga bryggan vid Catalina Torget hade fått stora skador på träpålarna genom åren av istryck och bryggan höll på att ge vika. På uppdrag av Täby kommun fick Peab Anläggning AB reparera bryggan. En ny yttre pålrad av stål borrades en halv meter ner i friskt berg från ponton. Pålarna förstärktes med isskydd. Därefter demonteras befintligt...

Omfattning
Borrning av pålar, rivning bjälklag, nymontering av trädäck.
Utförandetid
2017 – 2018
Kund
Täby Kommun
Kontraktssumma
10 mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Huvudsta Strand

Peab Marin fick i uppdrag av Peab Bostad att bygga ny brygga med tillhörande ramp, trappa, badponton samt pontonbrygga vid strandpromenaden Huvudsta strand, Solna. Uppdraget bestod av: konstruktion av brygganläggning pålning tillverkning och montage av stålkonstruktion anpassning av befintlig mur montage av bärverk samt trallvirke utläggning av...

Omfattning
Nybyggnation av en brygganläggning
Utförandetid
2017
Kund
Peab Bostad / Brf. Huvudsta Strand
Kontraktssumma
5 000 000 kr
Entreprenadform
Totalentreprenad

Berghamns brygga

Peab har utfört nybyggnation av brygga. Det bevarade landfästet har mantlats in och undergjutits. Arbetena som utförts är: Borrning av stålrörspålar Borrning av foderrör för ankarstänger Borrning av ankarstänger samt provdragning Montering isskydd på pålar Ingjutning i pålar och isskydd Form, armering och gjutning av krönbalkar, mantel och brygg...

Omfattning
Nybyggnation av brygga
Utförandetid
2016
Kund
Stockholms Hamn AB
Kontraktssumma
2,7 mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

ÅF Offshore Race

Peab Marin, tidigare Stockholms Hamnentreprenad, såg till att pontoner och el fanns på plats för alla båtar som startade från Skeppsholmen i ÅF Offshore Race - Nordens största havskappsegling. Då många båtar ska lägga till i Stockholm krävs en hel del anpassning och utbyggnad av bryggkapaciteten. Vår sjö- och elavdelning har lagt ut: utläggning...

Omfattning
Gotland runt
Utförandetid
juni - juli 2016
Kund
Stockholms Hamn AB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Provborrning – Metro, Nacka

Vid projekteringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbanesystem, Metro Nacka, utförde vi på Stockholms Hamnentreprenad på uppdrag av Sweco - provborrnings arbete i Ladugårdsviken och på ett par områden i Hammarbykanalen. Vi ansvarade för provborrningsplattform samt förflyttning och drift av denna. Vi använde oss av vår ponton Loke som är försed...

Omfattning
Provborrningsarbete från ponton
Utförandetid
2015
Kund
Sweco
Kontraktssumma
1,1 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Loudden - oljehamnen

På Loudden ligger oljehamnen som är ett säkerhetsklassat ISPS område. En oljeskyddsskärm på stålpålar rasade ut i vattnet. Stålet hade rostat av och armering i betongen saknades. Lösningar togs fram i samråd med beställare. Bärgning och uppkapning av befintlig skärm. Mekanikavdelningen tillverkade ny skärm. Pålar borrades, nya pålar göts upp och...

Omfattning
Projektering, stålkonstruktion och släntförstärkning
Utförandetid
2015
Kund
Stockholms Hamn AB
Kontraktssumma
3 100 000 kr
Entreprenadform
Totalentreprenad

Hammarbyslussen portrevision

En portrevision gjordes på Hammarbyslussport, för att se över funktionen. Demontering av trästomme Montering av sättport, med hjälp av el, mekanik, dyk och sjöarbeten. Sena tätades sättporten för att en tömning skulle gå att genomföra. Hetvattentvättning av stålskelettet. Blästring Syn, mekanikarbeten och elarbeten Ytbehandling Demontering av sä...

Omfattning
Portrevision
Utförandetid
2015 -2016
Kund
Stockholms Hamn AB
Kontraktssumma
4 000 000 kr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Pontoner - Skurusundet

Byte av ca 120 meter betong pontoner vid Skurusundests båtsällskap, Nacka. Gamla pontoner och förankringar från 50-talet avetablerades. Nya moderna betong pontoner specialanpassade till just denna anläggning etablerades och förankrades med nya förankringar och ny förankringskätting. Pontonerna utrustades sedan med belysning och el-uttag och vatt...

Omfattning
Byte av 120 meter betongponton
Utförandetid
2015 - 2016
Kund
Skurusundets båtsällskap
Kontraktssumma
1,8 Mkr
Entreprenadform
Totalentreprenad

Sjöledning

Förläggning av 4 stycken sjösubslangar mellan Grönadal och Traneberg, en stäcka på drygt 3 km. Förläggningen bestod av 4 stycken tomma 50 mm PEM-slangar med ett lager rostfri armering som sedan är kläd med gummi. Slangarna är ihop buntade var 25:e meter med en special utformad vikt om cirka 100 kilo. Varje slang är skarvad vid två positioner med...

Omfattning
Sjösub Gröndal - Traneberg
Utförandetid
2014 - 2015
Kund
STOKAB
Kontraktssumma
1,1 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Utförandetid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Entreprenadform
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boyta
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.