Projekt

Sjömätning i Vättern

Peab Marins sjömätare ska på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartera ett flertal områden i Vättern med multibeam och sedimentekolod. Projektets huvudsakliga mål är att avgöra vilka källor som bidrar mest till föroreningsproblematiken i Vättern.

Råvattenledning Trollhättan

Projektering av ny råvattenledning om cirka fyra kilometer till det nya vattenverket i Trollhättan. FAS 1.

Sjömätning i Hjälmaren

Peab Marins sjömätare ska på uppdrag av Örebro kommun mäta in Hjälmarens skärgård. Sjöfartsverket ska göra en nödvändig uppdatering av sjökorten som är över hundra år gamla och till stor del bygger på gissningar.

Oaxen, Mörkö

Ombyggnation av båtbrygga.

Sluss och klaffbro, Södertälje kanal

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan även de hårt belastade järnvägen och vägnätet avlastas.

Slussholmen

Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om sluss, reglerdamm och fiskvandringsled vid Slussholmen i Åkers kanal. Utöver restauration kommer gångpassager, bryggor och sittytor förbättras.

Kolkajen, Stockholm

Peab har fått uppdraget att i samverkan sanera sjöbotten vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Beställare är Stockholms stad och kontraktssumman uppgår till cirka 200 miljoner beroende på vilken metod kommer att väljas.

Ny kaj i Hargshamn, Östhammar

Vi bygger en ny kaj i Hargshamn i Östhammars kommun. I projektet ska vi anlägga en 182 meter lång kaj som byggs som en stödmurskaj. Den nya kajen kommer att möjliggöra för betydligt större fartyg att angöra hamnen.

Norra Lagnö-Tynningö

Breddning av Lagnövägen på Norra Lagnö samt breddning av Tynningövägen på Tynningö. VA och belysning på båda sidor om färjeleden. Muddring i färjelägena.

Färjeläge i Karlshamn

I Stillerydshamnen i Karlshamn, Blekinge anlägger Peab ett nytt färjeläge, RoRo3*. Projektet innehåller komplicerade grundläggningsarbeten med spont och pålning, sjöarbeten samt många betongarbeten både över och under vatten.

template
template
template

template

template

template

template

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). Klickar du på "Cookies" i sidfoten kan du se vilka cookies som används och ändra dina cookie-inställningar.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.