Projekt

Väsjön

I området kommer det att byggas cirka 4 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus samt kommunal service. Det läggs stor omsorg på mötesplatser och offentliga rummen genom anläggande av torg, kaj och strandpromenad utefter Väsjöns strand. Entreprenaden omfattar: anläggning av arbetsgator kaj med brygga påldäck med tråg som gr...

Omfattning
Anläggande av torg, kaj och strandpromenad
Utförandetid
2019 - 2022
Kund
Sollentuna kommun
Entreprenadsumma
280 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Reparation av kontreforer - Västerås hamn

Västerås hamn är en viktig knutpunkt för transporter i Mälardalen och Bergslagen då väg-och järnvägsnätet är hårt belastat. Miljökraven har blivit större och kraven på alternativa transportlösningar ett måste. Vid en besiktning i Västerås hamn upptäcktes skador på pelares skydd (kontreforer) som bär upp valv och kaj. Peab Marin har fick det omfa...

Omfattning
Vattenbilning, rivning och betongarbeten ovan och under vatten.
Utförandetid
2016 - 2018
Kund
Västerås Stad
Entreprenadsumma
45,5 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

ÅF Offshore Race

Gotland runt , officiellt ÅF Offshore Race, är en kappskapssegling runt Gotland i månadsskiftet juni-juli varje år. Då många båtar seglar in Stockholm krävs en hel del anpassning och utbyggnad. Peab Marin har haft kontraktet i 5 år och har nu fått ytterligare 2 år. Vår sjöavdelning har lagt ut: utläggning av 500 meter ponton. 300 ton sten som fö...

Omfattning
Utläggning av pontoner och elinstallationer.
Utförandetid
2018
Kund
Stockholm Hamn AB
Entreprenadsumma
3 Mkr/per år
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Samsöviken

Den gamla kajen på cirka 430 meter ska rivas och ersättas med en ny betongkaj. I projektet förekommer spontarbeten och stålarbeten ute i vattnet, samt gjutning av mur som sedan ska stenbekläs. Muren kommer att ha infälld belysning och infällda bänkar att sitta på. Den 430 meter långa träbryggan kommer att sträcka sig cirka sex meter ut i vattnet...

Omfattning
Reparationsåtgärder av kaj Samsöviken
Utförandetid
2017 - 2018
Kund
Danderyd Kommun
Entreprenadsumma
58,5 Mkr
Entreprenadform
Totalentreprenad

Waldemarsudde - ny brygga

Ledningen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde har länge önskat en båthållplats på besökarna enkelt kan komma sjövägen från Stockholms innerstad. Prins Eugens Waldemarsudde på södra Djurgården i Stockholm är idag ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer med en omfattade utställnings- och programverksamhet. 2017 tilldelades Prins Eugens W...

Omfattning
Nybyggnation av brygga
Utförandetid
2017
Kund
Stiftelsen prins Eugens Waldemarsudde
Entreprenadsumma
0,5 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Koviksudde

Projekt Koviksudde handlade om en gammal brygga i betongkonstruktion skulle ersättas av en ny då man upptäckt en hel del defekter med den tidigare bryggan vilket också ledde till att båttrafiken slutade nyttja denna pga. säkerhetsrisker. Den tidigare betongbryggan demonteras och med hjälp av flytetyg så undviker vi betongspill i vatten vilket ku...

Omfattning
Ombyggnation av trafikbrygga
Utförandetid
2016 - 2017
Kund
Stora Koviks Vägförening
Entreprenadsumma
2,2 Mkr
Entreprenadform
Totalentreprenad

K4, K5 Kapellskär

Vattenbilning undersida och utsida kaj, cirka 1750 m2. Sprutbetong undersida och utsida kaj förutom tvärbalkar, cirka 1600 m2. Komplettering av armering och pågjutning av tvärbalkar med SKB, cirka 50 m3 betong och 5 ton armering. Byte av 272 meter avkörningsskydd. Byte av 12 stycken pollare. Nytt vatten och avlopp med fartygsanslutningar under k...

Omfattning
Betongreparationer, ny el och VA.
Utförandetid
2016 -2017
Kund
Kapellskärs Hamn
Entreprenadsumma
21,1 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kompletterande erosionsskydd - kaj 3

På uppdrag av Stockholms Hamnar fick Peab Marin gjuta en bottenplatta på totalt 2740 m2. Erosionsplattans uppgift är att hålla botten på plats och säkra botten från urspolning av kaj när fartygen lägger till. Erosionsplattan är 274 meter lång, 10 meter bred och 0,6 meter tjock. Totalt sett göts 1900 m3 betong i 3 etapper på 10 meters djup. Logis...

Omfattning
Gjutning av nytt erosionsskydd
Utförandetid
2017 - 2018
Kund
Stockholms Hamn AB
Entreprenadsumma
9,6 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Skeppsholmen

Ett spännande projekt med många moment med syfte att säkerställa stabiliteten på kaj och markytor inom ett nationalstadparksområde. Det var viktigt att bevara det historiska värdet och att promenadstråket för allmänheten säkerställdes. Projektet krävde stor försiktighet vid schaktning och ett tätt samarbete med marinarkeologer då det i tidigt sk...

Omfattning
Rivning av befintlig trädäck, ny bakåtförankrad betongkaj med trädäck
Utförandetid
2017 – 2018
Kund
Statens fastighetsverk
Entreprenadsumma
26 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Catalina Brygga

Den befintliga bryggan vid Catalina Torget hade fått stora skador på träpålarna genom åren av istryck och bryggan höll på att ge vika. På uppdrag av Täby kommun fick Peab Anläggning AB reparera bryggan. En ny yttre pålrad av stål borrades en halv meter ner i friskt berg från ponton. Pålarna förstärktes med isskydd. Därefter demonteras befintligt...

Omfattning
Borrning av pålar, rivning bjälklag, nymontering av trädäck.
Utförandetid
2017 – 2018
Kund
Täby Kommun
Entreprenadsumma
10 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad
template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Utförandetid
template
Kund
template
Entreprenadsumma
template
Entreprenadform
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.