Projekt

Remmargrund

Åtta sjömil utanför Kapellskär i Norrtälje kommun står Remmargrundets fyr. Hösten 2018 blev fyren påseglad av ett fraktfartyg med manöverproblem. Fyren gick av på mitten och överbyggnaden föll av och sjönk. Fyren ersattes med en temporär lösning som sedan dess visat vägen för sjötrafiken. Nu har Peab Marin förankrat fyren.

Omfattning
Bergförankring av fyr
Utförandetid
Maj 2020 - juni 2020
Kund
Sjöfartsverket
Entreprenadsumma
5 000 000 kr
Entreprenadform
Totalentreprenad

Dykdalb, Västerås

Objektet omfattar byggnation av dykdalb vid Oljekajen i Västerås. Arbetet utförs i samverkan med Västerås hamn. Dykdalben gjuts på valvform som byggs över vatten, den har försetts med isskydd, pollare och fendrar. Gjutning utfördes i två etapper, totalt 210 m³ betong.

Omfattning
Form, armering och gjutning
Utförandetid
2020
Kund
Västerås hamn
Entreprenadsumma
8 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Tvärkajen, Västerås

Entreprenaden avser stabilitetshöjande åtgärder av befintligt hamnplan direkt innanför befintlig kaj, Tvärkajen, genom uppförande av två nya påldäck. Hela det västra hamnplanet inom Västerås hamn har utförts genom utfyllnader från ursprunglig sjöbotten. Stora sättningar har uppkommit innanför kajerna och den tillåtna belastningen bakom kajen är...

Omfattning
Påldäck
Utförandetid
2019 - 2020
Kund
Västerås hamn
Entreprenadsumma
47 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Lovön-Hässelby

Ny 1300 meter lång sjöförlagd huvudvattenledning V1000 i stål mellan Hässelby och Lovön. Ledningen läggs på ok som monteras mellan pålpar, cirka en meter ovan sjöbotten. Landfästen schaktas fram inom spont. I projektet samarbetar vi med kollegorna inom lokal marknad öst och Peab Grundläggning. Bakgrunden till projektet är att den befintliga ålde...

Omfattning
Sjöförlagd huvudvattenledning i stål
Utförandetid
2019 - 2020
Kund
Stockholm Vatten och Avlopp
Entreprenadsumma
75 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Riddarfjärden

Sjöförläggning av två tryckavloppsrör i PE1000 med en längd av 630 meter per rör, tvärs över Riddarfjärden. Schakt och förläggning av två st PE1000 tryckspilledningar på totalt cirka 265 meter på Norr Mälarstrand samt Söder Mälarstrand. Arbetet korsar intilliggande vägbanor och innebar öppning av kaj på båda sidor av Riddarfjärden.

Omfattning
Sjöledningar och vägarbeten
Utförandetid
2018 - 2021
Kund
Stockholm Vatten
Entreprenadsumma
80 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Väsjö torg

I området kommer det att byggas cirka 4 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus samt kommunal service. Det läggs stor omsorg på mötesplatser och de offentliga rummen genom anläggande av torg, kaj och strandpromenad utefter Väsjöns strand. I projektet samarbetar vi med kollegorna inom lokal marknad öst. Entreprenaden omfat...

Omfattning
Anläggande av torg, kaj och strandpromenad
Utförandetid
2019 - 2022
Kund
Sollentuna kommun
Entreprenadsumma
280 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Västerås hamn, muddring och stabilisering

Västerås hamn är en viktig knutpunkt för transporter i Mälardalen och Bergslagen då väg- och järnvägsnätet är hårt belastat. Miljökraven har blivit större och kraven på alternativa transportlösningar ett måste. Peab Marins uppdrag omfattar fördjupning av farled och hamnbassäng inom Västerås hamn och är ett av delprojekten som ingår i Mälarprojek...

Omfattning
Muddring och stabilisering
Utförandetid
2020
Kund
Västerås Hamn
Entreprenadsumma
116 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

ÅF Offshore Race

Gotland runt , officiellt ÅF Offshore Race, är en kappskapssegling runt Gotland i månadsskiftet juni-juli varje år. Då många båtar seglar in Stockholm krävs en hel del anpassning och utbyggnad. Peab Marin har haft kontraktet i 5 år och har nu fått ytterligare 2 år. Vår sjöavdelning har lagt ut: utläggning av 500 meter ponton. 300 ton sten som fö...

Omfattning
Utläggning av pontoner och elinstallationer.
Utförandetid
2018
Kund
Stockholm Hamn AB
Entreprenadsumma
3 Mkr/per år
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Samsöviken

Den gamla kajen på cirka 430 meter har rivits och ersatts med en ny betongkaj. I projektet har vi utfört spontarbeten och stålarbeten ute i vattnet, samt gjutning av mur som sedan klätts med sten. Muren har även fått infälld belysning och infällda bänkar att sitta på. Den 430 meter långa träbryggan sträcker sig cirka sex meter ut i vattnet. I sa...

Omfattning
Reparationsåtgärder av kaj Samsöviken
Utförandetid
2017 - 2018
Kund
Danderyd Kommun
Entreprenadsumma
58,5 Mkr
Entreprenadform
Totalentreprenad

Waldemarsudde - ny brygga

Ledningen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde har länge önskat en båthållplats på besökarna enkelt kan komma sjövägen från Stockholms innerstad. Prins Eugens Waldemarsudde på södra Djurgården i Stockholm är idag ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer med en omfattade utställnings- och programverksamhet. 2017 tilldelades Prins Eugens W...

Omfattning
Nybyggnation av brygga
Utförandetid
2017
Kund
Stiftelsen prins Eugens Waldemarsudde
Entreprenadsumma
0,5 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad
template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Utförandetid
template
Kund
template
Entreprenadsumma
template
Entreprenadform
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.