Projekt

Kajrenovering i Norrtälje

Peab har fått uppdraget av Norrtälje kommun att renovera kajen längs anrika Societetsparken i Norrtälje.

Vaxholms kaj

Peab har fått uppdraget att bygga om Vaxholms kajer. Beställare är Vaxholms stad och kontraktssumman uppgår till 116 miljoner kronor.

Kajrenovering vid Söder Mälarstrand

Peab Marin har renoverat en del av kajen längs Söder Mälarstrand i Stockholm. Muddringsarbeten i spontlinje, 72 meter planspont/kanalspont längs befintlig kaj, stålarbeten under vatten, förlängning av befintlig 800 bredavlopp, stålledning under befintlig kaj genom ny spont. Förlängning av befintlig 300 dagvatten stålledning under befintlig...

Klara Mälarstrand

Vi renoverade kajen intill Stadshuset lagom till Stadshusets 100-årsjubileum sommaren 2023. Efter reparationen bedöms kajens livslängd att ha ökat med minst 30 år. Kajen vid Klara Mälarstrand förnyades under 1960-talet i samband med ombyggnaden av trafikplats Tegelbacken. 

Sjömätning i Vättern

Peab Marins sjömätare ska på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartera ett flertal områden i Vättern med multibeam och sedimentekolod. Projektets huvudsakliga mål är att avgöra vilka källor som bidrar mest till föroreningsproblematiken i Vättern.

Råvattenledning Trollhättan

Projektering av ny råvattenledning om cirka fyra kilometer till det nya vattenverket i Trollhättan. FAS 1.

Sjömätning i Hjälmaren

Peab Marins sjömätare ska på uppdrag av Örebro kommun mäta in Hjälmarens skärgård. Sjöfartsverket ska göra en nödvändig uppdatering av sjökorten som är över hundra år gamla och till stor del bygger på gissningar.

Oaxen, Mörkö

Ombyggnation av båtbrygga. Bryggan är grundlagd på slagna rälspålar som är korroderade. Peab Marin åtgärdar bryggan för ytterligare 50 års livslängd. Nya pålar och ett nytt trädäck ska byggas efter rivning av den befintliga konstruktionen.

Sluss och klaffbro, Södertälje kanal

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan även de hårt belastade järnvägen och vägnätet avlastas.

Slussholmen

Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om sluss, reglerdamm och fiskvandringsled vid Slussholmen i Åkers kanal. Utöver restauration kommer gångpassager, bryggor och sittytor förbättras.

template
template
template

template

template

template

template

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.