Våra tjänster

Sjöarbeten

Sjöavdelningen utför alla former av sjö- och sjönära arbeten samt tillsyn och underhåll av farleder. Vi samarbetar tätt med Peabs övriga avdelningar och kan därför erbjuda en flexibel helhetslösning för stora som små uppdrag.

Dykeriarbeten

Dykavdelningen utför alla former av anläggningsarbeten och specialentreprenader i anslutning till vatten. Inspektion, reparation, underhåll och nykonstruktion såväl ovan som under vattenytan. Vi jobbar i tätt samarbete med Peabs övriga avdelningar och kan därför erbjuda en flexibel helhetslösning för stora som små uppdrag.

Sjömätning

Mätavdelningen utför kartering och inspektion av sjöbotten, marina anläggningsentreprenader och konstruktioner. Våra erfarna sjömätare kan erbjuda en flexibel helhetslösning för stora och små uppdrag med allt från projektledning till slutdokumentation.

Betong- och markarbeten

Med stor vana och bred kunskap utför vi anläggnings- och underhållsarbeten i och invid vatten. Vår styrka är det nära samarbetet med vår dyk- och sjöavdelning.

template
template
template

template

template

template

template