Västerås hamn

Vid en besiktning i Västerås hamn upptäcktes skador på pelares skydd (kontreforer) som bär upp valv och kaj.

Peab Marin har fått det omfattande uppdraget med att förstärka 45 stycken kontreforer och krönbalk längs den 270 meter långa kajsektionen.

Projektet innefattar:
Reparationen av 45 stycken kontreforer, inklusive isskydd. Innefattande vattenbilning, armering, formning, samt borrning av stag både över och under vatten. Reparation av krönbalk 230 meter.

Dagvattenledningar och dagvattenbrunnar har monterat på kajen, 200 meter ledning har hängts upp i kajens tvärbalkar. Reparation av pollare och rivning av oljepipeline 130 meter. Reparation av en bro med brospann 10 meter inne på ex klassat område.

Dela det här på: