Jens, arbetsledare dyk

Jens arbetar som arbetsledare inom dyk på Peab Marin. Han planerar och leder dykverksamhet både i mindre fristående projekt och som en del i större anläggningsprojekt. Projekten och arbetsuppgifterna är väldigt varierande och omfattar allt ifrån inledande kundkontakt till produktion, dokumentation och fakturering. Att planera den dagliga verksamheten på ett bra sätt är den viktigaste uppgiften. God planering ger en bra arbetsmiljö och är en förutsättning för att kunna dyka och arbeta på ett säkert sätt.

Min första kontakt med dykning var som röjdykare under värnplikten. Jag stannade några år inom försvaret och halkade sedan in i den civila anläggningsbranschen av en slump. Ett lokalt företag i Offerdal, Jämtland behövde dykhjälp i några mindre projekt. Jag kände snabbt att jag hade hittat det jag ville jobba med på lång sikt. En bra egenskap i min yrkesroll är en omfattande kunskap om själva hantverket. Jag har omkring 20 års dykningserfarenhet och 15 år med anläggningsarbete. Roligast med mitt jobb är jag att får lära mig yrket från ett nytt perspektiv samt att jag får chansen att vara med och utveckla en verksamhet utifrån de tankar och idéer jag själv hade när jag var yrkesverksam som dykare.