Ångbåtsbrygga - Skokloster

Den gamla ångbåtsbryggans pålar och träöverbyggnad var till stor del kraftigt rötskadade. Strandskoningen som var en kallmur instabil och hade  till delar rasat.

Målet med uppdraget var att bygga en ny brygga med samma storlek som den befintliga, samt göra en ny strandskoning i samma läge men på ny grundläggning och med ny sten.

Utförande av brygga

  • Demontering och återmontering av avbärare
  • Rivning av befintlig brygga inkl. stålpålar
  • Kapning av träpålar
  • Pålning av brygga
  • Anpassning av anslutningen till befintliga bryggor
  • Justering av mark mot trappsteg och ramp

 Utförande av strandskoning

  • Rivning av befintlig strandskoning
  • Ny strandskoning byggs upp  med granitsten som muras med smal fog, bakgjuts och dubbas med rostfri dubb.
  • Justering av mark mot mur
Omfattning
Bygga ny brygga, samt ny strandskoning
Utförandetid
2013 – 2014
Entreprenadsumma
2,5 Mkr
Kund
Statens Fastighetsverk
Entreprenadform
Totalentreprenad ABT06

Dela det här på: