Catalina Brygga

Den befintliga bryggan vid Catalina Torget hade fått stora skador på träpålarna genom åren av istryck och bryggan höll på att ge vika. På uppdrag av Täby kommun har vi tillsammans med kollegorna inom lokal marknad öst reparerat bryggan.

En ny yttre pålrad av stål borrades en halv meter ner i friskt berg från ponton. Pålarna förstärktes med isskydd. Därefter demonteras befintligt trädäck med bjälklag. Gamla träpålar i inre raden förstärktes med stålsvep.

Nytt vinkelstål monteras som förstärkning för de nya bjälklaget av stål. Ett trädäck och yttrevertikal av Organowood monteras. Livräddningsstegar, övergångsplåtar, trappor och el-dragning utfördes också i projektet.

Omfattning
Borrning av pålar, rivning bjälklag, nymontering av trädäck.
Utförandetid
2017 - 2018
Entreprenadsumma
10 Mkr
Kund
Täby kommun
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: