Ekhagen - åtgärder efter ras

En gång- och cykelväg hade rasat ut i vattnet vid Ekhagen. Uppdraget bestod av grundläggning, tillverkning och montering av ny gångbro på pålar.

Uppdraget omfattade:

  • rivning av gammal betongbrygga
  • flyttning av flytbryggor
  • muddring efter skred
  • förstärkning av erosionsskydd vid parkeringsplats
  • grundläggning och tillverkning av ny betongbrygga
  • tillverkning av gångbro i stål och trä
  • formning, armering och gjutning av betongelement
  • finplanering av parkeringsplats
  • montering av inpasseringsgrind
  • nya anslutningar el och vatten till båtbryggan.

 

Omfattning
Grundläggning, tillverkning av stålkonstruktion och montering
Utförandetid
2014
Entreprenadsumma
4,2 Mkr
Kund
Trafikkontoret
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: