K4, K5 Kapellskär

Vattenbilning undersida och utsida kaj, cirka 1750 m2.

Sprutbetong undersida och utsida kaj förutom tvärbalkar, cirka 1600 m2.

Komplettering av armering och pågjutning av tvärbalkar med SKB, cirka 50 m3 betong och 5 ton armering.

Byte av 272 meter avkörningsskydd.

Byte av 12 stycken pollare.

Nytt vatten och avlopp med fartygsanslutningar under kajen med anslutningsskåp på kajdäck. Anslutning av VA mot befintliga ledningar i mark.

Ny el till VA och övrig utrustning på kajen.

Omfattning
Betongreparationer, ny el och VA.
Utförandetid
2016 - 2017
Entreprenadsumma
21,1 Mkr
Kund
Kapellskärs Hamn
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: