Kolkajen, Stockholm

Peab har fått uppdraget att i samverkan sanera sjöbotten vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Beställare är Stockholms stad och kontraktssumman uppgår till cirka 200 miljoner beroende på vilken metod kommer att väljas.

I projektet ska vi i Fas-1 projektera tillsammans med beställaren och utföra ett antal pilottester. Därefter kommer vi att utföra saneringen genom muddring, övertäckning, insitu-stabilisering men även eventuellt processtabilisera muddermassorna. Vi har gjort en provyta med övertäckning och just nu utförs ett prov med våtstabilisering av sjöbotten.

I Norra Djurgårdsstaden tillverkade man gas till Stockholm från 1800-talet fram tills för bara 10 år sedan.

För att kunna utveckla området och bygga bostäder så måste området saneras, så även sjöbotten där fartygen med kol tömde sin last.

Staden vill främst behandla dessa föroreningar så att de bryts ner där de ligger i sjöbotten men det kommer troligtvis krävas flera olika saneringsmetoder för att åtgärda föroreningarna på det mest långsiktigt hållbara sättet ur såväl miljö- som samhälls- och kostnadsnytta.

Uppdraget är en utförandeentreprenad där Fas-1 pågår och efter att vattendomen vunnit laga kraft så startar Fas-2 där vi utför själva saneringsarbetet.

Omfattning
Sanering av sjöbotten
Entreprenadsumma
cirka 2 000 000 kr
Kund
Stockholms stad
Entreprenadform
Utförandeentreprenad i samverkan

Michael Edberg

Michael Edberg

Avdelningschef

Telefon: 0733-37 27 16

Dela det här på: