Kompletterande erosionsskydd - kaj 3

På uppdrag av Stockholms Hamnar fick Peab Marin gjuta en bottenplatta på totalt 2740 m2. Erosionsplattans uppgift är att hålla botten på plats och säkra botten från urspolning av kaj när fartygen lägger till. Erosionsplattan är 274 meter lång, 10 meter bred och 0,6 meter tjock. Totalt sett göts 1900 m3 betong i 3 etapper på 10 meters djup. Logistiken av 296 betongbilar var mycket viktigt i projektet.

Plattan bestod av 29 ton armering som svetsats ihop på plats och sänks ner i vattnet på den färdigmuddrade plana botten. Efter det satte dyklaget ut 290 meter L-stöd inför gjutningen. När gjutningen var klar lades stora stenar ut längs med den nya plattan som ett erosionsskydd.

Flera inmätningar gjordes av bottenplattan under projektets gång för att säkerställa rätt djup.

Omfattning
Gjutning av nytt erosionsskydd
Utförandetid
2017 - 2018
Entreprenadsumma
9,6 Mkr
Kund
Stockholms Hamn AB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: