Koviksudde

Projekt Koviksudde handlade om en gammal brygga i betongkonstruktion skulle ersättas av en ny då man upptäckt en hel del defekter med den tidigare bryggan vilket också ledde till att båttrafiken slutade nyttja denna pga. säkerhetsrisker.

Den tidigare betongbryggan demonteras och med hjälp av flytetyg så undviker vi betongspill i vatten vilket kunden hade som krav.

Den nya bryggan skulle förläggas lägre än den tidigare vilket innebar en del sprängningsarbeten.

Den nya bryggan bestod av ett större landfäste i betong, samt en del som sträckte sig cirka 5 meter ute i vattnet. Detta innebar komplicerad formsättning då mesta formsättning var tvungen att ske från vattensidan med hjälp av flytbryggor.

I anknytning till vårt projekt så pågick ett större uppdrag med att montera ny spill och vattenledningar till samhället vilket innebar att en avancerad samordning med annan entreprenör var tvungen att ske under projektets gång.

Omfattning
Ombyggnation av trafikbrygga
Utförandetid
2016 - 2017
Entreprenadsumma
2,2 Mkr
Kund
Stora Koviks Vägförening
Entreprenadform
Totalentreprenad

Dela det här på: