Landanslutning Lilla Lidingöbron

Landanslutning Lilla Lidingöbron

Projektet Lilla Lidingöbron byggs mellan Lidingö och Stockholm (Ropsten). Peabs uppdrag gäller anslutande bro med gång- och cykelväg samt spårvägsbro mellan landfästet i Ropsten till anslutande bro.

Entreprenaden avser ett påldäck cirka 50 meter över vattnet, inklusive murar, räcken och erosionsskydd i slänt. Peab är ansvarig för projektering och samordning samt kompletterande grundundersökningar, utredningar avseende slänter, säkerställa släntstabilitet och samordning mellan landfäste och bron.

 

 

 

Omfattning
Broanslutning
Utförandetid
2019-2021
Entreprenadsumma
50 Mkr
Kund
Stockholms Stad
Entreprenadform
Totalentreprenad

Dela det här på: