Lidingöbron

Arbetet omfattade i huvudsak inventering, tillståndsbedömning och renovering av befintliga maskin- och styrdelar i klaffbro på gamla Lidingöbron. Bron har varit stängd i cirka tio år och ska åter göras öppningsbar.

Entreprenören ska göra bron öppningsbar samt säkerställa att klaffbron, under de närmaste tio åren, går att använda för avsett ändamål. Detta innebär att brons samtliga funktioner ska återställas till driftdugligt skick så att det är möjligt att bedriva spårvägs-, gång- och cykeltrafik på bron samt båttrafik under densamma.

Omfattning
Renovering av maskineri och klaff
Utförandetid
2014
Entreprenadsumma
3,1 Mkr
Kund
Lidingö stad
Entreprenadform
Totalentreprenad

Dela det här på: