Loudden - oljehamnen

På Loudden ligger oljehamnen som är ett säkerhetsklassat ISPS område. En oljeskyddsskärm på stålpålar rasade ut i vattnet. Stålet hade rostat av och armering i betongen saknades.

  • Lösningar togs fram i samråd med beställare.
  • Bärgning och uppkapning av befintlig skärm.
  • Mekanikavdelningen tillverkade ny skärm.
  • Pålar borrades, nya pålar göts upp och armerades.
  • Montage av skärm.
  • Släntförstärkning gjordes genom att borra stag 2 meter in i slänten.
  • Ankarplattor monterades, sedan sprutbetong.
  • Extra förstärkningar gjordes sedan på övriga stålpålar inklusive ny montering av isskydd.

 

Omfattning
Projektering, stålkonstruktion och släntförstärkning
Utförandetid
2015
Entreprenadsumma
3,1 Mkr
Kund
Stockholms Hamn AB
Entreprenadform
Totalentreprenad

Dela det här på: