Lovön-Hässelby

Ny 1300 meter lång sjöförlagd huvudvattenledning V1000 i stål mellan Hässelby och Lovön. Ledningen läggs på ok som monteras mellan pålpar, cirka en meter ovan sjöbotten. Landfästen schaktas fram inom spont. I projektet samarbetar vi med kollegorna inom lokal marknad öst och Peab Grundläggning.

Bakgrunden till projektet är att den befintliga ålderstigna ledningen påseglades och skadades vintern 2016. Stockholm Vatten och Avlopp har efter det beslutat att anlägga ytterligare en huvudvattenledning parallellt med den gamla.

Totalt är det en kilometer sjöledning V1000 i stål. Vi har också utfört 260 meter markförlagd ledning och två kammare på vardera sida av Mälaren. Ledningssträckan i mark på Lovön är 60 meter och vid Hässelby strand 200 meter. 

Arbetsområdet är ett naturskyddsområde och det har varit ett extra stort miljöfokus i projektet. Till exempel har dubbelläns använts vid muddring för att undvika att partiklar sprids i vattnet. För att säkerställa vattenkvaliteten har vi tagit kontinuerliga vattenprover.

Den nya ledningen tryggar nu vattenförsörjningen i västerort då invånarantalet ökat.

Omfattning
Sjöförlagd huvudvattenledning i stål
Utförandetid
2019 - 2020
Entreprenadsumma
75 Mkr
Kund
Stockholm Vatten och Avlopp
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.