Norra Lagnö-Tynningö

Breddning av Lagnövägen på Norra Lagnö samt breddning av Tynningövägen på Tynningö. VA och belysning på båda sidor om färjeleden. Muddring i färjelägena.

Den allmänna färjeleden mellan Norra Lagnö och Tynningö drivs av Trafikverket Färjerederiet. Båda färjelägena byggdes om 2013 för Färjerederiets vägfärjor med nya ramper försedda med skjutbryggor. Vid ombyggnaden fanns ingen möjlighet att utföra några muddringsarbeten. Inom muddringsentreprenaden ska muddring utföras för att öka djupmarginalen åt vägfärjorna.

Med ett större djup förbättras säkerheten och färjelägets tillgänglighet vid låga vattenstånd. Muddringen utförs i direkt anslutning till ramperna och omfattar schakt av jord och en liten mängd bergschakt. Under hela entreprenadtiden ska färjetrafiken upprätthållas vilket innebär att muddring behöver utföras nattetid.

Omfattning
Väg och VA samt muddring för färjeled
Utförandetid
2021 - 2022
Entreprenadsumma
19,5 Mkr
Kund
Trafikverket
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: