Remmargrund

Åtta sjömil utanför Kapellskär i Norrtälje kommun står Remmargrundets fyr. Hösten 2018 blev fyren påseglad av ett fraktfartyg med manöverproblem. Fyren gick av på mitten och överbyggnaden föll av och sjönk. Fyren ersattes med en temporär lösning som sedan dess visat vägen för sjötrafiken. Nu har Peab Marin förankrat fyren.

Sjöfartsverket har gett Peab Marin i uppgift att utföra ny bergförankring av fyren.

Vi har borrat 12 hål, vardera 12 meter djupa igenom betongen i den befintliga fyren och ner i berggrunden. Sedan monterades stålstag för att hålla konstruktionen på plats. Det som gjort projektet extra komplicerat är att arbetet utfördes nio meter under havsytan, mitt i farleden på Ålands hav. Här passerar dagligen frakt- och färjefartyg, bland annat från Finland och Estland. Väder och vind var den största utmaningen under arbetets gång, enligt Victor. Det är inte ovanligt med vindar på 20 m/s och två till tre meter höga vågor vid Remmargrund.

Omfattning
Bergförankring av fyr
Utförandetid
Maj 2020 - juni 2020
Entreprenadsumma
5 Mkr
Kund
Sjöfartsverket
Entreprenadform
Totalentreprenad

Dela det här på: