Renovering av kaj - Frihamnspiren

Kort beskrivning av olika delmomentet i projektet: erosionsskyddsvägg, erosionsplatta och muddring.

Erosionsskyddsvägg - skall byggas av tät rörspont med en dimension DN 610 mm. Det nya erosionsskyddet blir ca 70 m långt med ett medeldjup på ca 25 m. Erosionsväggen bakåt förankras ner i berg samt förses med krönbalk av betong.

Erosionsplatta - på sjöbotten längs kryssningsläget ska en erosionsplatta gjutas av betong och vissa delar förses med krossat berg mot den nya rörsponten.

Kajplanen skall fyllas ut med utfyllningsmassor.

Muddring - längs befintlig kajlinje skall muddring utföras till ett djup av 10,5-11 m.

Omfattning
Reparation av erosionsskydd
Utförandetid
2014 - 2015
Entreprenadsumma
40 Mkr
Kund
Stockholms Hamn AB
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: