Reparation av ledverk under Nockebybron

Renovering av 23 stycken betongdykdalber samt tillverkning av 21 stycken ledverk i stål. Vattenbilning av befintliga dydalber och rivning av ledverk.

Prefabform tillverkad på land, UV-gjutning från färja, nytt ledverk lyfts dit i en hel sektion som längst 18,5 meter och 9 tons vikt.

Mycket samordning med trafikverkets brovakt, sjöfartsverket, Fortum i Hässelby, räddningstjänsten samt de större rederierna i regionen. Tillfällig 125 ampers sjökabel lades ut för etablering.

Omfattning
Reparation av ledverk under Nockebybron
Utförandetid
2012 – 2013
Entreprenadsumma
29,8 Mkr
Kund
Trafikverket
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: