Riddarfjärden

Sjöförläggning av två tryckavloppsrör i PE1000 med en längd av 630 meter per rör, tvärs över Riddarfjärden.

Schakt och förläggning av två st PE1000 tryckspilledningar på totalt cirka 265 meter på Norr Mälarstrand samt Söder Mälarstrand. Arbetet korsar intilliggande vägbanor och innebar öppning av kaj på båda sidor av Riddarfjärden.

Omfattning
Sjöledningar och vägarbeten
Utförandetid
2018 - 2021
Entreprenadsumma
80 Mkr
Kund
Stockholm Vatten
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: