Samsöviken

Den gamla kajen på cirka 430 meter har rivits och ersatts med en ny betongkaj. I projektet har vi utfört spontarbeten och stålarbeten ute i vattnet, samt gjutning av mur som sedan klätts med sten.

Muren har även fått infälld belysning och infällda bänkar att sitta på. Den 430 meter långa träbryggan sträcker sig cirka sex meter ut i vattnet.

I samband med kajkonstruktionen drog vi även nytt dagvatten.

 

Omfattning
Reparationsåtgärder av kaj Samsöviken
Utförandetid
2017 - 2018
Entreprenadsumma
58,5 Mkr
Kund
Danderyd Kommun
Entreprenadform
Totalentreprenad

Dela det här på: