Skeppsbrokajen, reparation av erosionsskydd

Skeppsbrokajen är en murkaj av sten som till största delen bärs upp av träpålar. I framkant av kajen finns en spont av träplank för att säkra bakomliggande massor.

Den här entreprenaden har till uppgift att säkerställa att sponten inte underspolas och kajen därmed undermineras. Därutöver ska del av träsponten komplettera som förberedelse inför flytt av färjeläge för Djurgårdfärjorna i samband med ombyggnaden av Slussen.

Omfattning
Utförandeentreprenad
Utförandetid
Färdigt april 2014
Entreprenadsumma
4,8 Mkr
Kund
Stockholms Hamn AB

Dela det här på: