Skeppsholmen

Ett spännande projekt med många moment med syfte att säkerställa stabiliteten på kaj och markytor inom ett nationalstadparksområde. Det var viktigt att bevara det historiska värdet och att promenadstråket för allmänheten säkerställdes.

Projektet krävde stor försiktighet vid schaktning och ett tätt samarbete med marinarkeologer då det i tidigt skede påträffades ett fynd i form av ett skepp från 1600-talet, Gustav ll Adolfs flaggskepp Scepter.

Den befintliga kajen revs, därefter monteras nya dragstag, 30 st. förankringsplattor och hammarband för förankring av ny kajmur ca 170 m. Formning, armering och gjutning av kajmur utfördes både över och under vatten.

Nya dragningar och anslutningar av el, vatten och avlopp utfördes. Slutligen monterades ett trädäck med likvärdigt utseende som det gamla. På trädäcket monterades pollare, förtöjningsringar och räddningsstegar.

Omfattning
Rivning av befintlig trädäck, ny bakåtförankrad betongkaj med trädäck
Utförandetid
2017 - 2018
Entreprenadsumma
26 Mkr
Kund
Statens fastighetsverk
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: