Slussholmen

Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om sluss, reglerdamm och fiskvandringsled vid Slussholmen i Åkers kanal. Utöver restauration kommer gångpassager, bryggor och sittytor förbättras.

Slussholmen ska locka fler besökare, så väl vattenvägen som landvägen, och behöver nu anpassas och rustas upp. Gångbroarna ska breddas och nya bryggor kommer att anläggas. Reglerdammen vid Slussholmen styrs idag manuellt men kommer att få automatiserad styrning. För att göra lucköppningen säkrare kommer luckorna att öppnas nedåt istället för som det ser ut idag att de öppnas uppåt.

Uppdraget innefattar bland annat röjningsarbeten, schaktning under vatten, installation av stödkonstruktion i form av en spont tvärs över hela kanalen. Hösten 2021 påbörjades arbetet med nytt dämme och ny fiskvandringsled. Under våren 2022 renoveras slussportarna, vi bygger nya bryggor, utför finplanering och ny belysning.

Länk till Österåkers hemsida för projektet: https://www.osteraker.se/slussholmen

 

Foto: Peter Steen

Omfattning
Renovering slussportar, reglerdamm och fiskvandringsled
Entreprenadsumma
35 000 000 kr
Kund
Österåkers kommun
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Dela det här på: