Tyresö Strandängar

Tyresö kommun ville stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att erbjuda kommunens invånare en bra badplats i en attraktiv miljö. Peab Marin (tidigare Stockholm Hamnentreprenad AB) anlitades för att anlägga en ny sandstrand.

Denna entreprenad genomfördes i utökad samverkan mellan beställare och entreprenör. Parterna skapade tillsammans förutsättningarna för en väl fungerande entreprenad baserad på öppenhet och dialog.

  • Infartsväg, vändplan, handikapparkering och naturplanteringsytan anlades. Schaktningen för vatten och avlopp utökades till 840 m3 och gjordes mer omfattande än planen. Det krävdes sprängning av 60 m3 berg.
  • Sjöbottnen och själva stranden anlades genom muddring för att få bort gamla växtdelar, vass och dess rötter. Det muddrades cirka 7 525 m3. En fiberduk lades ut och 5 000 m3 sand ovanpå denna.
  • Markbeläggningen till en lekplats anlades - och som tilläggsarbete monterades även själva lekplatsutrustningen.
  • En vall anlades längs med lekplatsen och sandstranden som skydd mot översvämning från det alldeles intilliggande alkärret. Det anlades 1 500 m3 massor.
  • En badbrygga byggdes och monterades - badbryggan fungerar som vågbrytare.
  • Istäcke med en tjocklek på >10 cm har brutits loss och undanröjts för bortforsling på land under entreprenadtiden.
Omfattning
Nyanläggning av sandstrand
Utförandetid
2015 - 2016
Entreprenadsumma
24 Mkr
Kund
Tyresö Kommun
Entreprenadform
Totalentreprenad med utökad samverkan

Dela det här på: