Tyresö Strandängar

Tyresö kommun ville stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att erbjuda kommunens invånare en bra badplats i en attraktiv miljö. Peab Marin (tidigare Stockholm Hamnentreprenad AB) anlitades för att anlägga en ny sandstrand.

Denna entreprenad genomfördes i utökad samverkan mellan beställare och entreprenör. Parterna skapade tillsammans förutsättningarna för en väl fungerande entreprenad baserad på öppenhet och dialog.

  • Infartsväg, vändplan, handikapparkering och naturplanteringsytan anlades. Schaktningen för vatten och avlopp utökades till 840 m3 och gjordes mer omfattande än planen. Det krävdes sprängning av 60 m3 berg.
  • Sjöbottnen och själva stranden anlades genom muddring för att få bort gamla växtdelar, vass och dess rötter. Det muddrades cirka 7 525 m3. En fiberduk lades ut och 5 000 m3 sand ovanpå denna.
  • Markbeläggningen till en lekplats anlades - och som tilläggsarbete monterades även själva lekplatsutrustningen.
  • En vall anlades längs med lekplatsen och sandstranden som skydd mot översvämning från det alldeles intilliggande alkärret. Det anlades 1 500 m3 massor.
  • En badbrygga byggdes och monterades - badbryggan fungerar som vågbrytare.
  • Istäcke med en tjocklek på >10 cm har brutits loss och undanröjts för bortforsling på land under entreprenadtiden.
Omfattning
Nyanläggning av sandstrand
Utförandetid
2015 - 2016
Entreprenadsumma
24 Mkr
Kund
Tyresö Kommun
Entreprenadform
Totalentreprenad med utökad samverkan

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.