Väsjön

I området kommer det att byggas cirka 4 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus samt kommunal service.

Det läggs stor omsorg på mötesplatser och offentliga rummen genom anläggande av torg, kaj och strandpromenad utefter Väsjöns strand.

Entreprenaden omfattar:

  • anläggning av arbetsgator
  • kaj med brygga
  • påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och
    stålpålar samt i vissa fall bergsförankring
  • va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament
  • pumpstation för spillvatten.
Omfattning
Anläggande av torg, kaj och strandpromenad
Utförandetid
2019 - 2022
Entreprenadsumma
280 Mkr
Kund
Sollentuna kommun
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.