Västerås hamn, muddring och stabilisering

Västerås hamn är en viktig knutpunkt för transporter i Mälardalen och Bergslagen då väg- och järnvägsnätet är hårt belastat. Miljökraven har blivit större och kraven på alternativa transportlösningar ett måste.

Peab Marins uppdrag omfattar fördjupning av farled och hamnbassäng inom Västerås hamn och är ett av delprojekten som ingår i Mälarprojektet.

Huvuddel 1 omfattar muddring av farled och hamnbassäng till ramfritt djup på 8,0 m. Muddringen genomföras under 2020.

Huvuddel 2 omfattar att stabilisera och solidifiera muddermassor och använda dessa som konstruktionsmaterial i uppbyggnad av en verksamhetsyta. Området ligger ca 1,5 km sydväst om Västra hamnen i Västerås. Den färdiga ytan kommer i första hand nyttjas som upplagsyta och expansionsyta för hamn och kringliggande industrier.

Mälarprojektet omfattar fördjupning och breddning av farleden med början från Södertälje sluss och in till hamnarna i Köping och Västerås. När Mälarprojektet är färdigställt kommer djupgåendet i farleden ha ökats från dagens 6,8 m till 7,0 m och största fartygslängd kommer att ha ökats från 123 m till 160 m.

Omfattning
Muddring och stabilisering
Utförandetid
2020
Entreprenadsumma
116 Mkr
Kund
Västerås Hamn
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Dela det här på: