Dykeriarbeten

Dykavdelningen utför alla former av anläggningsarbeten och specialentreprenader i anslutning till vatten. Inspektion, reparation, underhåll och nykonstruktion såväl ovan som under vattenytan. Vi jobbar i tätt samarbete med Peabs övriga avdelningar och kan därför erbjuda en flexibel helhetslösning för stora som små uppdrag.

Vi arbetar främst i Stockholm och Mälardalen men tack vare våra mobila enheter kan vi även utföra uppdrag i övriga Sverige.

Återkommande arbeten som vi utför:

  • besiktning och inspektion av ledningar, intagstorn, byggnadsverk mm
  • foto/video-dokumentation
  • reparation och underhåll
  • anläggningsarbeten - krönbalk, dykdalber, ledverk, ledningsläggning, nedspolning av vikter eller kablar, stålarbe­ten osv.
  • konsultation och underhållsplaner av pågå­ende och planerade arbeten.

Vår personal har lång erfarenhet och uppfyller de kravutbildningar som krävs, vi följer lagkraven enligt AFS:2010:16 Dykeriarbeten.