Sjöarbeten

Sjöavdelningen utför alla former av sjö- och sjönära arbeten samt tillsyn och underhåll av farleder. Vi samarbetar tätt med Peabs övriga avdelningar och kan därför erbjuda en flexibel helhetslösning för stora som små uppdrag.

Huvudsakligen bemannar vi projekten med egen personal och egna resurser. Vi arbetar främst i Stockholm och Mälardalen men även i övriga Sverige.

Vi arbetar med uppdrag som:

 • Ombyggnationer och underhåll av kajer, bryggor, pontoner med mera
 • bogsering och transporter
 • renhållning av vattenyta, sanering
 • muddring, sprängning och pålningsarbeten
 • sjöledningsarbeten och sjökabelutläggning
 • bärgning samt upphuggning av fartyg
 • ramning
 • broinspektioner
 • utläggning av länsar/bojar, pontoner
 • uthyrning av arbetsbåtar och pontoner
 • tunga lyft.

Scandinavian Tugowners standardvillkor

Om inget annat är avtalat utförs samtliga uppdrag enligt tillämpliga bestämmelser i Scandinavian Tugowners standardvillkor av år 1959, reviderade år 1974 och 1985 som återfinns på vår hemsida. 

Scandinavian Tugowners standardvillkor