Sjömätning

Vi utför sjömätning genom kartering och inspektion av sjöbotten, marina anläggningsentreprenader och konstruktioner. Våra erfarna sjömätare kan erbjuda en flexibel helhetslösning för stora och små uppdrag med allt från projektledning till slutdokumentation.

Vi har kontor i Stockholm och Göteborg men utför uppdrag över hela Sverige. Vi har stora möjligheter att anpassa våra uppdrag i form av resurser och metodik beroende på vilken information som önskas och bistår gärna med vår kompetens i planeringsskedet. Våra sjömätningar med multibeamekolod och ramflotte följer de noggrannhetskrav som ställs i den nationella standarden FSIS-44.

Tjänster - Sjömätning:

 • Bottenkartering av hamnar, farleder, arbetsområden, sjöar och grunda vattendrag
 • Projektledning inom marina anläggningsentreprenader som till exempel muddring (inmätning, framtagande av grävmodeller, volymberäkningar, skillnadsmodeller samt slutdokumentation)
 • Inspektion av marina konstruktioner och sjöledningar
 • Detektering av objekt på sjöbotten som till exempel identifiering av steniga områden inför utläggning av sjökabel
 • Geofysiska mätningar (klassificering av ytsediment genom analys av backscatter och sedimentprovtagning)
 • Ramning
 • Sediment- och vattenprovtagning
 • Turbiditetsmätningar och miljökontroller

 

Tjänster - ROV:

 • Visuella inspektioner av marina konstruktioner, rörledningar eller kajer där vi samlar in videodata av HD kvalité samt sonardata som kan positionsbestämmas och eventuellt överlagras sjömätningsdata
 • Marina vetenskaper och miljöövervakning
 • Marin arkeologi
 • Eftersök och bärgning
 • Bistå vid olika dyk och anläggningsuppdrag
 • Bärgning av spöknät och övriga fiskeredskap
 • Transport och etablering från land och fartyg
 • Kostnadseffektivt komplement till dykeriarbeten

 

Mätfartyg och utrustning:

 • M/V Echo (trailerbart mätfartyg)
 • Multibeamekolod (portabelt)
 • Laserscanner (LiDAR)
 • Remotely Operated Vehicle (ROV)
 • Vattenståndsstation
 • Positioneringsutrustning
 • Turbiditetsmätare och CTD
 • Provtagare
 • Övriga fartyg och annan utrustning på begäran

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.