Sjömätning

Mätavdelningen utför kartering och inspektion av sjöbotten, marina anläggningsentreprenader och konstruktioner. Våra erfarna sjömätare kan erbjuda en flexibel helhetslösning för stora och små uppdrag med allt från projektledning till slutdokumentation.

Mätavdelningen har kontor i Stockholm och Göteborg och utför uppdrag över hela Sverige. Vi har stora möjligheter att anpassa våra uppdrag i form av resurser och metodik beroende på vilken information som önskas erhållas och bistår gärna med vår kompetens i planeringsskedet. Våra sjömätningar med multibeamekolod och ramflotte följer de noggrannhetskrav som ställs i den nationella standarden FSIS-44.

Tjänster - Sjömätning:

 • Bottenkartering av hamnar, farleder, arbetsområden, sjöar och grunda vattendrag
 • Projektledning inom marina anläggningsentreprenader som till exempel muddring (inmätning, framtagande av grävmodeller, volymberäkningar, skillnadsmodeller samt slutdokumentation)
 • Inspektion av marina konstruktioner och sjöledningar
 • Detektering av objekt på sjöbotten som till exempel identifiering av steniga områden inför utläggning av sjökabel
 • Geofysiska mätningar (klassificering av ytsediment genom analys av backscatter och sedimentprovtagning)
 • Ramning
 • Sediment- och vattenprovtagning
 • Turbiditetsmätningar och miljökontroller

 

Tjänster - ROV:

 • Visuella inspektioner av marina konstruktioner, rörledningar eller kajer där vi samlar in videodata av HD kvalité samt sonardata som kan positionsbestämmas och eventuellt överlagras sjömätningsdata
 • Marina vetenskaper och miljöövervakning
 • Marin arkeologi
 • Eftersök och bärgning
 • Bistå vid olika dyk och anläggningsuppdrag
 • Bärgning av spöknät och övriga fiskeredskap
 • Transport och etablering från land och fartyg
 • Kostnadseffektivt komplement till dykeriarbeten

 

Mätfartyg och utrustning:

 • M/V Echo (trailerbart mätfartyg)
 • Multibeamekolod (portabelt)
 • Laserscanner (LiDAR)
 • Remotely Operated Vehicle (ROV)
 • Vattenståndsstation
 • Positioneringsutrustning
 • Turbiditetsmätare och CTD
 • Provtagare
 • Övriga fartyg och annan utrustning på begäran