Catalina Brygga

Den befintliga bryggan vid Catalina Torget hade fått stora skador på träpålarna som genom åren av istryck och slitage höll på att ge vika. På uppdrag av Täby kommun fick Peab Anläggning reparera bryggan.

En ny yttre pålrad av stål borrades en halv meter ner i friskt berg från ponton. Pålarna förstärktes med isskydd. Därefter demonteras befintligt trädäck med bjälklag, och de gamla träpålarna i den inre raden förstärktes med stålsvep.

Nytt vinkelstål monteras som förstärkning för de nya bjälklaget av stål. Ett trädäck och yttrevertikal av Organowood monteras. Livräddningsstegar, övergångsplåtar, trappor och el-dragning utfördes också i projektet.

Dela det här på: