Färjeläge i Karlshamn

I Stillerydshamnen i Karlshamn, Blekinge ska Peab anlägga ett nytt färjeläge, RoRo3*. Projektet innehåller komplicerade grundläggningsarbeten med spont och pålning, sjöarbeten samt många betongarbeten både över och under vatten.

Viktigt nytt steg för affärshamnen Karlshamn

Hamnutbyggnaden är en viktig länk för tillväxten av godsflödena i godsstråken mot öst, hamnen och färjeterminalen ingår i godsståken mellan Sverige/Norge och de nya marknaderna i Baltikum, Östeuropa och vidare mot Asien. Den kompletterar Trafikverkets satsning på Sydostlänken - den delvis felande järnvägssträckan från Södra Stambanan via Älmhult-Olofström till Karlshamn - och öppnar för ett effektivare och fortsatt ökat godsflöde via Karlshamn.

Arbeten i entreprenaden

Beställare är Karlshamns Hamn AB och i projektet ingår att anlägga ett nytt färjeläge på östra sidan av befintlig kaj 101 samt att fördjupa och bredda västra hamnbassängen. Utöver detta ska bottenförlagda erosionsskydd anläggas och muddermassor tas om hand från arbeten inom hamnområdet. Vi ska också utföra schaktning, spontning och sprängning. I projektet samarbetar vi med våra kollegor inom infra, lokal marknad i syd och Peab Grundläggning.

 

* Ro-ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.