Gräsö färjeläge

Ramperna för reservfärjelägena för vägfärjan mellan fastlandet i Öregrund och till skärgårdsön Gräsö behövdes repareras.

Arbetet innefattade vattenbilning av fundament, schaktning, nybyggnation av stålramper, pågjutning av fundament och motgjutning av rampen på land. Den största utmaningen med just det här projektet var det logistiskt svårtillgängliga med att arbetsplatserna var separerade mellan Öregrund och Gräsö.

Beställare Trafikverket.
Utförandetid: juni - november 2016.

 

Dela det här på: