Nybyggnation av pålad brygga - Huvudsta strand, Solna

Peab Marin fick uppdraget av Peab Bostad att bygga ny brygga med tillhörande ramp och trappa, badponton samt pontonbrygga vid strandpromenaden Huvudsta strand, Solna.

Peab Bostad har byggt ett flerbostadshus, och två stycken tvåbostadshus på den gamla tvätteritomten vid Huvudsta strand. Peab Marins uppdrag på projektet var följande:

  • konstruktion av brygganläggning
  • pålning
  • tillverkning och montage av stålkonstruktion
  • anpassning av befintlig mur
  • montage av bärverk samt trallvirke
  • utäggning av flytbryggor, bojar mm
  • tillverkning av kajakförråd, trappor, ramper, plank, bänkar, kajakramp mm
  • installation av el och vatten. 

 

 

Dela det här på: