Kajen på Klara Mälarstrand är renoverad

Lagom till dess att Stockholms stadshus firade 100 år har vi renoverat kajen intill. Efter reparationen bedöms kajens livslängd att ha ökat med minst 30 år.

Kajen vid Klara Mälarstrand förnyades under 1960-talet i samband med ombyggnaden av trafikplats Tegelbacken. Delen av kajen som nu renoverats sträcker sig 52 meter söderut från Stadshusbrons östra landfäste. Kajen är byggd som en betongdäckskaj grundlagd på träpålar. Betongdäcket är beläget 1 meter under markytan som utgörs av fyllning belagd med smågatsten. Under betongdäcket finns en träspont i betongdäckets bakkant mot land för att stödja fyllnadsmassorna bakom kajen. Med åren har träsponten under kajen nötts ut av erosion, vilket fått till följd att fyllnadsmassorna under kajen eroderat. Detta har orsakat sättningsskador i den del av kajplanet som är i närmast anslutning till betongdäcket.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.