Lovön

Ny huvudvattenledning V1000 i stål mellan Hässelby och Ekerö, 1300m lång. Ledning läggs på ok som monteras mellan pålpar, cirka 1 meter ovanför botten. Landfästen schaktas fram inom spont.

Bakgrunden till projektet är att den befintliga ledningen som är åldersstigen (1954) blev påseglad i December 2016. Den lagades hjälpligt och beslut togs att ersätta den med en ny.
Den nya ledningen behövs för att trygga vattenförsörjningen i västerort då invånarantalet har ökat.

Dela det här på: