Kartläggning sjöbotten - multibeam

Nu utför vi på Peab Marin även sjömätning med multibeamekolod. Våra erfarna sjömätare erbjuder en helhetslösning med allt från undersökning, inmätning, projekteringsledning och utförande till slutdokumentation.

Med vårt multibeamekolod kan vi utföra bottenscanning och kartlägga marina konstruktioner. Ekolodet skickar ner en stor mängd strålar som studsar mot botten och tillbaka vilket skapar en detaljerad 3D-modell av botten. Vi utför även laserscanning med LiDAR, där man mäter det som är ovan vattenytan för att binda ihop hav och land till en heltäckande 3D-modell. Vi kan också utföra turbiditetsmätningar samt ramning.

Dela det här på: