Norra Lagnö-Tynningö

Vi har nu påbörjat arbetet med att bredda Lagnövägen på Norra Lagnö och Tynningövägen på Tynningö i anslutning till färjelägena. Vi kommer även utföra muddring för att öka djupmarginalen åt vägfärjorna. Med ett större djup förbättras säkerheten och färjelägets tillgänglighet vid låga vattenstånd. 

Den allmänna färjeleden mellan Norra Lagnö och Tynningö drivs av Trafikverket Färjerederiet. Båda färjelägena byggdes om 2013 för Färjerederiets vägfärjor med nya ramper försedda med skjutbryggor. Vid ombyggnaden fanns ingen möjlighet att utföra några muddringsarbeten.

Dela det här på: