Ny kaj i Hargshamn

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kaj i Hargshamn i Östhammars kommun. Beställare är Hargs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 135 miljoner svenska kronor.

I projektet anlägger vi en 182 meter lång kaj som byggs som en stödmurskaj. Den nya kajen kommer att möjliggöra för betydligt större fartyg att angöra hamnen.

Hargs Hamn AB är en bulkhamn som hanterar cirka 700 000 ton gods genom drygt 200 anlöp per år. Den utgör ett logistiskt nav och knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter och är närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Just nu befinner sig Hargs Hamn i ett expansivt skede och invigde så sent som i vintras en ny och djupare farled. 

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i början av 2022 och beräknas vara klart till sommaren 2023.

Dela det här på: